• علل ورم اندامهاي تحتاني

  علل ورم اندامهاي تحتاني

     طيف گسترده اي از عوامل وبيماريها با اهميت متفاوت،  باعث ورم پا مي شوند. علل ورم پا مرتبط با تجمع مايع: ورم پا بعلت تجمع مايعات در بافت هاي پا بعنوان ادم محيطي شناخته مي شود.چندين سيستم در بدن انسان باعث نگهداري تعادل مايعات مي گردد. از جمله اين سيستم ها،  سيستم گردش خون،

  ادامه مطلب...
 • گرفتگي يا کرامپ شبانه ساق پا

  گرفتگي يا کرامپ شبانه ساق پا

  گرفتگي يا کرامپ شبانه ساق پا: گرفتگي ساق پا شكايت شايعي در كلينيكهاي درد است.در بيشترمواقع گرفتگي (کرامپ) شبانه عضلات علت شناخته شده اي ندارد و آسيبي به بدن وارد نمي سازد و قابل درمان است.با اين حال  گرفتگي عضلات پا ،در موارد نادر مي تواند نشانه بيماري هايي مانند بيماري شريانهاي محيطي يا ديابت(مرض

  ادامه مطلب...
 • علل درد زانو

  علل درد زانو

    يکي از شايعترين مشکلاتي که بيماران با آن به متخصصين درد مراجعه مي کنند درد زانو است. دانستن علل درد زانو نيازمند آگاهي پيرامون ساختمان زانو است. درد زانو علل مختلفي دارد.درد زانو ميتواند بدليل آسيب ، مشکلات مکانيکي  يا التهابي مثل انواع آرتريت(التهاب مفاصل) و ساير علل ايجاد گردد. 1) آسيب و صدمات

  ادامه مطلب...
 • علل درد مچ پا

  آسيب به هر کدام از استخوانها، رباطها (ليگامانها) يا تاندونها در ناحيه مچ پا مي تواند باعث درد مچ پا شود.با اينحال بيشتر دردهاي مچ پا ناشي از رگ به رگ شدن وکشيدگي مچ پا هستند. رگ به رگ شدن وکشيدگي مچ پا زماني روي مي دهد که مچ پا،دچار پيچ خوردگي مي شود. پيچ

  ادامه مطلب...

Photostream