• علل درد مچ پا

  آسيب به هر کدام از استخوانها، رباطها (ليگامانها) يا تاندونها در ناحيه مچ پا مي تواند باعث درد مچ پا شود.با اينحال بيشتر دردهاي مچ پا ناشي از رگ به رگ شدن وکشيدگي مچ پا هستند. رگ به رگ شدن وکشيدگي مچ پا زماني روي مي دهد که مچ پا،دچار پيچ خوردگي مي شود. پيچ خوردگي باعث کشيدگي ورگ به رگ شدن رباطهاي مچ پا وناحيه قوزک شده وحتي مي تواند منجر به پارگي آنها گردد.گرچه بيشتر رگ به رگ شدن وکشيدگي هاي مچ پا  بعلت  انواع ورزش ها است،اما اين مسئله مي تواند بعلت راه رفتن روي سطح ناجور و قدم اشتباه و خالي شدن زير پا بعلت گام نادرست  روي دهد. در صورت تکرار شدن پيچ خوردن مچ پا بايد عللي که باعث اختلال تعادل مي شوند مثل نوروپاتي، ام اس و بيماريهاي مغز و نخاع بررسي شوند.

  علل شايع درد مچ پا شامل موارد زير است:

  ● تاندينيت آشيل(التهاب زردپي پشت پاشنه پا است  که بعلت کشيدگي  شديد وتکراري تاندون اشيل ايجاد مي شود).

  ● پارگي تاندون اشيل.

  ● شکستگي وکندگي استخوان(Avulsion fracture).

  ● شکستگي مچ پا وساير استخونهاي قسمت پائين پا.

  ● نقرس:

   نقرس بيماري است که بعلت رسوب کريستالهاي اسيد اوريک در مفاصل بوجود مي ايد.

  ● آرتروز(استئوارتريت):

  براثر فرسايش وتخريب غضروف مفاصل ايجاد مي شود.

  ● نقرس کاذب:

   نقرس کاذب بعلت رسوب کريستالهاي کلسيم پيروفسفات(CPP) در مفاصل ايجاد مي شود.

  ● رماتيسم مفصلي(ارتريت روماتوئيد).

  ● آرتريت سپتيک:

   آرتريت سپتيک ،عفونت  شديد مفصل است  که  مفصل علائمي مانند درد، گرمي، قرمزي، تورم،والتهاب دارد.

  ● کشيدگي ورگ به رگ شدن مچ پا.

  ● آسيب ،کشيدگي ورگ به رگ شدن کف پا.

  ● شکستگي استرس:

   شکستگي استرس (شکستگي خستگي)  نوعي شکستگي است که بدون ضربه وبر اثر کار زياد وفشار مکرر به استخوان ايجاد مي شود.اين شکستگي معمولا در استخوانهاي کف پا ايجاد ميگردد.

   

  Leave a reply →

پاسخ

انصراف

Photostream