• علل درد زانو

  علل درد زانو

   


  يکي از شايعترين مشکلاتي که بيماران با آن به متخصصين درد مراجعه مي کنند درد زانو است. دانستن علل درد زانو نيازمند آگاهي پيرامون ساختمان زانو است. درد زانو علل مختلفي دارد.درد زانو ميتواند بدليل آسيب ، مشکلات مکانيکي  يا التهابي مثل انواع آرتريت(التهاب مفاصل) و ساير علل ايجاد گردد.

  1) آسيب و صدمات زانو:
  آسيب زانو مي تواند هر کدام ازبافتهاي اطراف زانو شامل رباطها، تاندونها و بورس ها(کيسه هاي پر شده از مايع) را درگير کند.همچنبن آسيب مي تواندغضروف و استخوانهاي زانو از جمله کشکک زانو را گرفتار کند.

  برخي از شايعترين آسيب هاي وارده به زانو در زير بيان ميشود:
  آسيب رباط صليبي جلويي يا قدامي:
  رباط صليبي جلويي يکي از چهار رباطي است که استخوان ساق پا را به استخوان ران متصل مي کند. آسيب و پارگي رباط مذکور بيشتر در شرايطي رخ ميدهد که تغيير ناگهاني در جهت حرکت بوجود آيد مانند ورزش بسکتبال يا اسکي

  پارگي مينيسک زانو( بالشتک زانو):
  مينيسک زانو از غضروف محکم با حالت پلاستيکي ساخته شده است وبصورت يک ضربه گير بين ساق و ران پا عمل ميکند. پارگي مينيسک وقتي روي مي دهد که زانو در حاليکه وزني را تحمل ميکند حرکت پيچشي داشته باشد.

  تاندونيت يا التهاب تاندون کشکک زانو :
  التهاب يا آزردگي تاندون است(تاندونها طنابهاي ضخيم فيبري هستند که عضلات را به استخوان وصل ميکنند. اين بيماري در بسياري ورزشکاران ديده مي شود،بخصوص دونده ها،اسکي بازان و دوچرخه سواران در معرض ايجاد تاندونيت کشکک زانو هستند.لازم به توضيح است که تاندون کشکک ، عضله چهار سر در جلوي ران را به استخوان ساق پا(تيبيا) متصل مي کند.

  2) مشکلا ت مکانيکي زانو:
  اجسام داخل زانو :
  دژنراسيون (تحليل) استخوان يا غضروف باعث کنده شدن وشناوري قطعه اي کوچک از استخوان يا غضروف در فضاي مفصلي داراي مايع مي شود . اين قطعه آزاد وشناور ممکن است ايجاد مشکلي نکند مگر اينکه با حرکت زانو تداخل ايجاد کند. اثر آن مانند آن است که جسمي در لولاي در، گير افتاده باشد.

  قفل شدن زانو :
  اين مسئله ممکن است ناشي ازپارگي غضروف باشد هنگاميکه قسمتي از غضروف پاره شده در ميان مفصل قرار گيرد ممکن است فرد  قادر به راست کردن زانوي خود نباشد.

  در رفتگي استخوان کشکک زانو:
  موقعي اين اتفاق ميافتد که کشکک از جاي خودش خارج شود واين استخوان سه گوش در سمت بيروني زانو قرار گيرد. در اين موقع فرد ميتواند در رفتگي را ببيند و احتمال دارد دراينحالت کشکک بيش از حد از طرفي به طرف ديگر زانو جابجا شود.

  درد با منشا لگن و درد پا:
  اگر قسمتي از پا يا لگن درد کند فرد براي پرهيز از ايجاد فشار ودرد بروي مفاصل آنها نحوه راه رفتن خود را تغيير  مي دهد. اما اين تغيير روش راه رفتن وحرکت ميتواند با حالت طبيعي کشکک و زانو ومفاصل زانو سازگار نباشد وبا ايجاد فشار بر روي آنها باعث درد شود . علاوه براين مشکلات هيپ يا لگن وپا ميتواند بصورت درد زانو خود را نشان دهد.

  3) دردهاي التهابي زانو:

   استئوارتريت:
  استئوارتريت گاهي با نام ارتريت دژنراتيو يا ارتروز شناخته ميشود . علت آن آسيب غضروف مفصل در زانو است که بعلت استفاده نادرست از اين مفصل وافزايش سن است.

  رماتيسم مفصلي (آرتريت روماتوئيد) :
  رماتيسم مفصلي يکي از شديد ترين انواع ارتريت است و علت ان خود ايمني(اتوايميون)است که ميتواند بسياري از مفاصل بدن را درگيرخود سازد.زانو هم ميتواند درگير شود. درد زانو در اين بيماري متغير ومتفاوت است و ممکن است بصورت رفت وبرگشتي ايجاد علامت بنمايد.

  نقرس :
  نقرس نوعي التهاب مفصل (ارتريت) است وزماني ايجاد ميگردد که کريستالهاي اسيد اوريک در مفصل وجود دارد. گرچه نقرس عمدتا شست پا را گرفتار مي کند اما ميتواند در زانو هم مشکل ساز باشد حتي رسوب کريستالها در زانو مي تواند باعث قفل شدن زانو شود.

  نقرس کاذب:
  اغلب با نقرس اشتباه ميشود. نقرس کاذب يعني نقرسي که بوسيله کريستالهاي پيروفسفات کلسيم ايجاد ميشود. در اينحالت اين کريستالها در مايع مفصل ديده مي شوند. زانوها بيشترين جايي هستند که نقرس کاذب در آنها ديده ميشوند.

  آرتريت سپتيک(التهاب عفوني مفاصل):
  در اين حالت مفصل زانو دچار عفونت ميشود و علائمي مانند تورم، درد و قرمزي در زانو وجود دارد.معمولا سابقه ضربه وجود ندارد. در آرتريت سپتيک اغلب تب وجود دارد.

  تب رماتيسمي :
  تب رماتيسمي بعلت معالجه نکردن بموقع گلودرد چرکي بوجود مي ايد.معمولا بصورت درد والتهاب مهاجر مفاصل است .ممکن است مشکلات دريچه قلب نيز ديده شود .

  انواع بورسيت:

  التهاب بورس پنجه غازي يا آنسرين يا ساير بورسهاي اطراف زانو ميتواند به صورت درد زانو خود را نشان دهد.اين التهاب ميتواند در اثر ضربه يا بيماريهاي التهابي ايجاد شود.

   ساير مسائلي که باعث ايجاد درد زانو ميشود:

  سندرم ايليوتيبيال باند:
  اين بيماري زماني روي مي دهد که رباطهايي که از قسمت بيروني استخوان لگن به قسمت بيروني استخوان ساق پا امتداد دارند سفت مي شوند وباقسمت خارجي استخوان ران اصطکاک پيدا مي کنند.دوندگان دو استقامت بيشتر به اين بيماري دچار ميشوند. کساني که پياده روي يا کوهنوردي مي کنند در صورت کشش ندادن اين عضله دچار درد زانو مي شوند.

  کندرو مالاسي پاتلا يا نرمي غضروف کشکک :
  نام ديگر آن سندرم درد پاتلوفمورال است.اصطلاحي عمومي است وبه دردي اطلاق ميشود که از بين استخوان کشکک زانو واستخوان ران منشا گرفته است.اينحالت در افرادي ديده ميشود که مشکل ترکيب بندي يا بيومکانيک در کشکک زانو دارندو در نتيجه آن ارتريت کشکک زانو ايجاد ميشود.

  بيماري اسگود شلاتر:
  در اين بيماري ناحيه نرمتر زانو در نزديکي سر استخوان ساق پا(تيبيا) گرفتار درد ميشود اکثر بيماران پسراني هستند که بازي يا ورزشهايي را انجام ميدهند که در انها دويدن و پريدن وجود دارد. ممکن است اين ناراحتي چندين ماه طول بکشد يا بعد از بهبودي عود کند وحتي تا زمان توقف رشد استخوان ادامه يابد

  استوکندريت ديسکان:
  علت اين بيماري زانو کاهش جريان خون به انتهاي استخوان است در اين بيماري قطعه اي از غضروف همراه با لايه اي نازک از استخوان زير آن در انتهاي استخوان حالت شلي پيدا کرده و و بداخل فضاي مفصلي کنده ميشود. اين بيماري پس از ضربه به زانو وبيشتر در مردان جوان ايجاد ميشود.

  کيست مينيسک:
  کيست مينسک تورمي است سفت که عموما در طرف خارجي زانو تشکيل ميشود. تورم در شب درد ناک است و در صورت فشار زياد در لمس  حساس است.

  تومورها:

  درنهايت انواع تومورهاي خوش خيم يا بدخيم با منشا استخواني و غير استخواني ممکن است در اطراف زانو با علامت درد زانو تظاهر پيدا کند که البته با توجه به شيوع بالاي بعضي از عللي که قبلا ذکر شد  تومورها شيوع بسيار کمتري از ساير علل  دارد.

  درمان دردهاي زانو نياز به همکاري بين رشته اي درميان متخصصين مختلف ازجمله فوق تخصص درد ، فوق تخصص روماتولوژي و متخصصين ارتوپدي و طب فيزيکي دارد چرا که با توجه به علل مختلف درد زانو ممکن است اقدامات مختلفي از جمله بلوکهاي عصبي ، تزريقهاي مختلف ، فيزيوتراپي يا حتي جراحي مورد نياز باشد که هريک از اينها در حيطه کاري يکي از اين همکاران است.اقداماتي که يک فوق تخصص درد پس از تشخيص علت درد زانو ميتواند انجام دهد شامل درمانهاي دارويي ، انواع تزريقهاي داخل و خارج مفصلي و در نهايت بلوک يا بيحسي و حتي سوزاندن عصبهاي منتهي به زانو (در موارد آرتروز شديد)  جهت کنترل دردهاي زانو است.

   

   

  Leave a reply →

پاسخ

انصراف

Photostream